GIANT GARANTI

For eksempel kan GIANT ikke garantere følgende oppført problemene.

 1. Skade forårsaket av uønskede materialer som i det hydrauliske systemet.
 2. Skade forårsaket av forurensning av hydraulisk olje eller væsker.
 3. Skade som skyldes bruk av deler annet enn originale GIANT produkt.
 4. Skade forårsaket av endringer i produktet som ikke var autorisert eller godkjent av GIANT.
 5. Skade forårsaket av feil bruk, inspeksjon eller vedlikehold prosedyre som ble beskrevet i GIANT manual.
 6. Skade forårsaket av overbelastning ved bruk og ut over beregnet operasjon kapasitet.
 7. Små forandringer i farge eller ekstern fargeendringer og slitasje over tid tid.
 8. Skade forårsaket på produktet ved fall under transporten.
 9. Når serienummeret på produktet er skadet eller endret.
 10. Garantideler som ikke tilhører denne garantien er som følger:
DELGARANTI TIDGARANTI GJELDER IKKE NÅR
Hammer kasse3 månederSkade ved bruk
Foringer3 månederSkade ved bruk
Låsebolt3 månederSkader på grunn av unormal bruk
Pakninger3 månederSkader på grunn av uønskede mattrialer i olje og sylinder.
Membran3 månederSkadet på grunn av bolt som løsner feil gass trykk eller feil bruk.
Akkumulator3 månederFeil bruk
Samlebolter6 månederSkader ved at boltene er løse eller påvirket
Sidebolt3 månederSkade ved å løsne eller påvirker utenfra
Ventilhus6 månederSkade på grunn av at sidebolter løsner, for høyt trykk ved feil justering av intern trykk.
Sylinder24 månederSkade på grunn av rust eller uønsket materiale i olje
Hammer underdelHammer overdelStempelVentil24 månederSkade på grunn av rust eller uønsket materiale i olje, feil spett eller feil montert spett eller feil på foringer.

3. Prosedyre for krav og virkemidler

 1. Tiltak i henhold til garanti krav er begrenset til å gjelde nye produkter, som selges til kunden innen 24 måneder. I tillegg må kunden eller forhandler kontakte Mathisen Masking AS innen 15 dager fra dato for skade.
 2. Når kunde eller forhandler sender skaderapport til Mathisen Masking AS med krav om erstatning under garanti tiden, skal han eller hun gi Mathisen Maskin AS en gjennomført service rapport levert sammen med produktet og eventuelle andre tilgjengelige bevis som fotografier.
 3. Mathisen Maskin AS har rett til å inspisere ødelagte deler, og hvis GIANT ber kunden om å sende skadede delen tilbake, skal kunden eller forhandler etterkomme anmodningen og Kunden må betale frakt.
 4. Repprasjons arbeider under garantien er begrenset til utskifting av skadde deler eller kompensere med del pris. Ingen erstatning for tapt inntekt, for transport, vil bli akseptert.
 5. Generelle innenlands og sjø transport av produktet vil bli godkjent, men spesialtransport bruk som luft kurer eller ekspresslevering skal være godkjent før forsendelse fra Mathisen Masking AS.

4. Garanti suksesjon

Ved salg eller donasjon innenfor garantitiden, vil resten av garantien bli overført til nye eiere.